คำนวณวงจรแอมป์คลาส A

@goborijung ,29 สิงหาคม 2562

Valid.
กรุณาป้อนแรงดันเอ้าพุท
Valid.
ป้อน Hfe
Valid.
ป้อนความต้านทาน RLoad-Output
Valid.
ป้อนความต้านทาน Rb2-Input
Valid.
กรุณาป้อนแรงดัน Vbe

ตัวอย่างวงจรแอมป์คลาส A

@goborijung ,29 สิงหาคม 2562

Some text..

Sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

@copyright 2019 Designed by Goborijung.